Over ons

Over onsOver onsOver onsOver onsOver onsOver onsOver ons

ONTDEK ONZE GESCHIEDENIS

Jaren 50

De praktijk dateert al uit de jaren ‘50. Onze (illustere) voorganger, Dr. Jozef Stevens, is naar Lummen gekomen om de plaatselijke boeren een helpende hand toe te steken. Dit was nog in de tijd dat collega James Herriot in Engeland het boerenlandschap afschuimde tijdens zijn laatste praktijkjaren.

Er is in die periode zeer veel veranderd op zeer korte tijd binnen de (dier-) geneeskunde, o.a. het gebruik van de penicillines en hierop volgend andere antibiotica hebben hun weg gevonden naar de dierenartsenpraktijk. Ook is in de jaren ‘50 en ‘60 de keizersnede bij het rund op punt gesteld, wat een erg belangrijke operatie was en is voor het Belgisch witblauwe dikbilras.
Nog steeds wordt er in Lummen en omstreken onder de oudere landbouwers over Dr. Stevens gepraat.

Jaren 60, 70 & 80

In de jaren ‘60 is dan collega Dr. A. Commers naar Lummen gekomen om Dr. Stevens bij te staan in de steeds drukker wordende praktijk. Dr. A. Commers, zelf afkomstig uit een groot en kroostrijk boerengezin, heeft dan de praktijk overgenomen, we zijn dan ergens in de jaren ‘70. Lange tijd heeft collega Commers de praktijk quasi alleen gerund, met af en toe een losse samenwerking met een buurtcollega. De praktijk was toen vooral gericht op landbouwhuisdieren, runderen maar ook varkens maakten toen een groot deel uit van de praktijk.

Jaren 90

In het jaar 1991 is dan Dr. J. Maris de praktijk komen versterken. Door zijn uiteenlopende interesses is het aandeel aan verschillende diersoorten in de praktijk lichtjes geëvolueerd, ook meer exotische diersoorten kwamen nu aan bod. Het verdovingsgeweer deed hier mede zijn introductie in onze praktijk. Mede dank zij de interesse van Dr. Commers voor schapen was het aandeel kleine herkauwers ook reeds sterk toegenomen.

Jaren 2000

In vroegere tijden viel de diergeneeskundige praktijk onder het Ministerie van Landbouw. In de late jaren negentig is dit ondergebracht onder het Ministerie van Volksgezondheid. Begin jaren 2000 is de praktijk omgevormd tot een bvba. Er zijn ook meerdere investeringen gedaan om goed te kunnen werken. Enkele voorbeelden hiervan zijn, een nieuwe klauwbekapbox, een vangbox annex behandelbox voor runderen in de weide, echograaf ter vervollediging van de drachtcontroles bij runderen, schapen en paarden.

Er zijn sedertdien nog meerdere meewerkende collega’s de revue gepasseerd, maar in 2009 is Dierenarts Magali Daems haar enthousiasme voor de stiel in Lummen komen botvieren. Mede door haar brede interesse en door de goede samenwerking is sedert enkele jaren ook een uitbreiding van de praktijk richting kleine huisdieren ontstaan. Sinds 2011 heeft zij de praktijk volledig overgenomen, daar collega Maris Jo de beslissing nam om meer in de wetenschappelijke onderzoekswereld te stappen.

Sinds 2011 werden meer en meer investeringen gedaan voor de kleine huisdieren, waaronder bijvoorbeeld de opvang—en hospitalisatiekooien. Ook werden een RX-toestel en een echografietoestel aangeschaft om onze dienstverlening meer en meer te optimaliseren.

Sedert februari 2011 is ook Dierenarts Vandersmissen Evi het team komen vervoegen. Zij helpt ons een handje met verscheidene chirurgische ingrepen bij de kleine huisdieren.

Omdat we stilaan ook merkten dat logistieke ondersteuning en een professionele helpende hand steeds meer en meer een gemis werd, is sinds 2012 dierenartsassistente Sara Jacobs ons team komen vervoegen. Zij staat in voor de hospitalisatiezorgen van uw dier, ontvangt u tijdens het spreekuur, staat voor u klaar om uw medicatie/voeding af te halen en helpt u verder aan de balie met al uw vragen. Zij assisteert ook bij operaties, houdt onze praktijk proper en onderhoudt ons materiaal.

Door al deze uitbereidingen bleek na enige tijd dat onze beschikbare ruimte in de Eggelstraat te Lummen te beperkt werd. Vandaar dat het niet meer dan een logische stap was om te verhuizen naar een ruimere locatie. Sinds 1 november 2015 is onze praktijk gevestigd in de Schalbroekstraat 35 te Lummen.

Wij trachten een zeer brede waaier van diergeneeskundige activiteiten aan te bieden voor zowel:

  • runderen
  • paarden
  • varkens
  • schapen en geiten
  • honden
  • katten
  • knaagdieren en konijnen

Wat wij zeer hoog in ons vaandel dragen is een dienstverlening van de hoogste kwaliteit (vb. steriel materiaal, steeds de nieuwste diergeneeskundige technieken en kennis toepassen). Niet alleen dragen wij ons hart uit naar de dieren, maar ook naar de baasjes. Zo kunnen wij in onderling overleg steeds tot de beste oplossing komen.

Vanaf 2018 heeft Hannes Bogaert ons team versterkt. Hannes heeft zich na het afronden van zijn studie als dierenarts grootvee ook nog 3 jaar verder gespecialiseerd in grootvee en bedrijfsbegeleiding aan de Universiteit van Gent. Momenteel volgt hij ook nog de 2-jarige opleiding “vakdierenarts Rund”.

Sinds augustus 2018 hebben we een nieuwe enthousiaste dierenartsassistente: Gijbels Jate. Zij woont in Lummen en is kersvers afgestudeerd aan de Thomas More school in Geel. Ze heeft het voorbije jaar reeds bij ons stage gelopen en neemt vanaf heden alle taken op zich die voordien verzorgd werden door dierenartsassistente Sara Jacobs. Ook zal u Jate vanaf heden aan de lijn krijgen van 09u tot sluiting, wanneer u ons opbelt voor een afspraak of een vraag.