Historiek

Jaren 50

De praktijk dateert al uit de jaren ‘50, waar onze voorganger, Dr. Jozef Stevens de plaatselijke boeren een helpende hand toestak. Dit was nog in de tijd dat collega James Herriot in Engeland het boerenlandschap afschuimde tijdens zijn laatste praktijkjaren.

Er is in die periode zeer veel veranderd op zeer korte tijd binnen de (dier-) geneeskunde, o.a. het gebruik van de penicillines en hierop volgend andere antibiotica hebben hun weg gevonden naar de dierenartsenpraktijk. Ook is in de jaren ‘50 en ‘60 de keizersnede bij het rund op punt gesteld, wat een erg belangrijke operatie was en is voor het Belgisch witblauwe dikbilras.
Nog steeds wordt er in Lummen en omstreken onder de oudere landbouwers over Dr. Stevens gepraat.

Jaren 60, 70 & 80

In de jaren ‘60 heeft collega Dr. A. Commers zich in Lummen gevestigd om Dr. Stevens bij te staan in de steeds drukker wordende praktijk. Dr. A. Commers, zelf afkomstig uit een groot en kroostrijk boerengezin uit Assent. Uiteindelijk nam hij de praktijk in de jaren '70 over van Dr. Stevens. Lange tijd heeft collega Commers de praktijk quasi alleen gerund, met af en toe een losse samenwerking met een buurtcollega. De praktijk was toen vooral gericht op landbouwhuisdieren, runderen maar ook varkens maakten toen een groot deel uit van de praktijk.

Jaren 90

In het jaar 1991 is Dr. J. Maris de praktijk komen versterken. Door zijn uiteenlopende interesses is het aandeel aan verschillende diersoorten in de praktijk lichtjes geëvolueerd, ook meer exotische diersoorten kwamen nu aan bod. Het verdovingsgeweer deed hier mede zijn introductie in onze praktijk. Mede dank zij de interesse van Dr. Commers voor schapen was het aandeel kleine herkauwers ook reeds sterk toegenomen.

Jaren 2000 tot op heden...

In vroegere tijden viel de diergeneeskundige praktijk onder het Ministerie van Landbouw. In de late jaren negentig is dit ondergebracht onder het Ministerie van Volksgezondheid. Begin jaren 2000 is de praktijk omgevormd tot een bvba. Er zijn ook meerdere investeringen gedaan. Enkele voorbeelden hiervan zijn, een nieuwe klauwbekapbox, een vangbox annex behandelbox voor runderen in de weide, echograaf ter vervollediging van de drachtcontroles bij runderen, schapen en paarden.

Er zijn sedertdien nog meerdere meewerkende collega’s de revue gepasseerd, maar in 2009 is Dierenarts Magali Daems haar enthousiasme voor de stiel in Lummen komen botvieren. Mede door haar brede interesse en door de goede samenwerking is sedert enkele jaren ook een uitbreiding van de praktijk richting kleine huisdieren ontstaan. Sinds 2011 heeft zij de praktijk volledig overgenomen, daar collega Maris Jo de beslissing nam om meer in de wetenschappelijke onderzoekswereld te stappen.

Sinds 2011 werden meer en meer investeringen gedaan voor de kleine huisdieren, waaronder bijvoorbeeld de opvang—en hospitalisatiekooien. Ook werden een RX-toestel en een echografietoestel aangeschaft om onze dienstverlening meer en meer te optimaliseren.

Omdat we stilaan ook merkten dat logistieke ondersteuning en een professionele helpende hand steeds meer en meer een gemis werd, is sinds 2012 onze eerste dierenartsassistente aangenomen. Zij stond in voor de hospitalisatiezorgen van uw dier, ontvangt u tijdens het spreekuur, staat voor u klaar om uw medicatie/voeding af te halen en helpt u verder aan de balie met al uw vragen. Zij assisteert ook bij operaties, houdt onze praktijk proper en onderhoudt ons materiaal.

Door al deze uitbereidingen bleek na enige tijd dat onze beschikbare ruimte in de Eggelstraat 22 te Lummen te beperkt werd. Vandaar dat het niet meer dan een logische stap was om te verhuizen naar een ruimere locatie. Sinds 1 november 2015 is onze praktijk gevestigd in de Schalbroekstraat 35 te Lummen.

Momenteel werken wij met een team van 4 dierenartsen en 3 dierenartsassistenten.

Wij trachten een zeer brede waaier van diergeneeskundige activiteiten aan te bieden voor zowel:

  • Honden
  • Katten
  • Paarden
  • Hobbyvarkens
  • Kleine herkauwers
  • Knaagdieren en konijnen

Wat wij zeer hoog in ons vaandel dragen is een dienstverlening van de hoogste kwaliteit (vb. steriel materiaal, steeds de nieuwste diergeneeskundige technieken en kennis toepassen). Niet alleen dragen wij ons hart uit naar de dieren, maar ook naar de baasjes. Zo kunnen wij in onderling overleg steeds tot de beste oplossing komen.